Adviesrapport Commissie Vraagfinanciering MBO - Leven Lang Leren aan minister Bussemaker
31 mrt. 2017

De baan voor het leven bestaat niet meer. De dynamische arbeidsmarkt vraagt om flexibele en wendbare mensen. Leren en jezelf blijven ontwikkelen worden daarom steeds belangrijker. Toch nemen volwassenen met een opleiding tot en met mbo-niveau 4 minder deel aan scholing, terwijl ze dat wel degelijk zouden willen. Wat is hiervan de reden, wat is er nodig om hun deelname te vergroten en kan vraagfinanciering daaraan bijdragen? Dat zijn de centrale vragen waarover de Commissie Vraagfinanciering MBO zich gebogen heeft en die hebben geleid tot 5 concrete aanbevelingen voor het nieuwe kabinet.

Op 4 april 2017 overhandigden wij het rapport met onze bevindingen aan minister Bussemaker van OCW. Het was een mooie bijeenkomst op het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam. Ca honderd belangstellenden volgden de paneldiscussie met de minister, met Jolande Sap (voorzitter van de adviescommissie), Mariette Hamer (SER), Ton Heerts  (MBO-raad) en Hans Hille (NRTO). Op de website www.doorlerenwerkt.nl staat het adviesrapport, introductie van de Commissie Sap en een digitaal magazine waarin reacties, interviews en en achtergronden. 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: