Informatie voor beroepsbeoefenaren en matchmakers

WIE BENT U EN WAAROM DOET U MEE AAN ON STAGE?
U bent geïnteresseerd geraakt omdat u op welke manier dan ook 'iets' heeft met het VMBO. U heeft/kent kinderen die op school zitten of misschien zijn er docenten onder uw kennissenkring. U vindt ook dat VMBO ertoe doet. U weet hoe belangrijk het is dat jongeren startkwalificaties behalen en happy zijn in wat ze leren en doen. U vindt het belangrijk dat onderwijs deel uitmaakt van de buitenwereld en andersom. U ziet On Stage als een gelegenheid om uw betrokkenheid te tonen met uw directe werk en leefomgeving. U heeft gewoon heel leuk werk waarover u graag iets aan jongeren vertelt. Welke drijfveer u ook heeft: U doet mee omdat u de missie van On Stage onderschrijft.  

HET BEROEPENFEEST
Het Beroepenfeest duurt een middag. Tijdens rondes van 30 - 45 minuten, gaan leerlingen en beroepsbeoefenaren in gesprek met elkaar over vak en beroep.

BEROEPSBEOEFENAREN
Geef hen tijdens het Beroepenfeest een goed beeld van uw werkdag en laat hen uw eigen passie voor het vak zien! De zaal is ingericht met statafels (geen kraampjes), beperk dus uw presentatie materialen. U komt met een enthousiast verhaal en een 'Dromen Mag instelling'. Denk ook aan ondersteunende functies zoals gebouwbeheer, facilitaire zaken en officemanagement etc. Praat met leerlingen over wat uw beroep inhoudt, wat je ervoor moet doen en laten, hoe uw werkdag eruit ziet en wat leuk of lastig is.  Als er een match is (= u ziet 'sterretjes in de ogen') nodigt u de leerling uit op uw bedrijf ca 2 weken later. Inmiddels blijkt dat veel van deze contacten na de Doe Dag zelfs resulteren in een vervolgafspraak, mentorschap, stageplaats, zaterdagbaantje en echte banen! 

DOE DAG
Ongeveer twee weken na het Beroepenfeest komen de jongeren waar u een 'match' mee heeft gemaakt bij u op werkbezoek om uw werkplek te zien en uw werkdag te ervaren. De invulling van de Doe Dag en het aantal leerlingen is voor elke organisatie anders, afhankelijk van de mogelijkheden bij u. Leerlingen vinden het leuk om ook echt zelf iets te mogen doen. De Doe Dag is een vaste dag, afspraken op andere dagen mag natuurlijk, maar dan graag na schooltijd. Sommige heel enthousiaste leerlingen kwamen zelfs op zaterdag terug om met de bakker brood te bakken! Wilt u inspiratie? Klik hier voor 'Doe Dag Voorbeelden'.

Deelname is kosteloos. 

De tijdsinvestering voor bedrijf/beroepsbeoefenaar is (ca. 20 uur): informatiebijeenkomst bijwonen (1,5 uur), briefing Beroepenfeest lezen (0,5 uur), Beroepenfeest (middag), afstemming met leerlingen over gemaakte afspraken (2 uur), programma Doe Dag voorbereiden (2 uur), Doe Dag (dag).

MATCHMAKERS
Onze matchmakers zijn bijv. ouders, jongerenwerkers, ambtenaren of mensen van de Leerwerk loketten. De matchmakers helpen de jongeren bij het Beroepenfeest om de juiste beroepsbeoefenaar te vinden. De matchmaker krijgt een briefing van de projectleider en kan zichzelf tevoren informeren over de aanwezige beroepen via de website. De matchmaker helpt de leerling over verlegenheid heen en helpt de juiste vragen te stellen aan de beroepsbeoefenaren. Matchmakers zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opschrift On Stage Matchmaker.

Deelname is kosteloos.

De tijdsinvestering voor een matchmaker is (ca. 8 uur): informatiebijeenkomst bijwonen (1,5 uur), briefing Beroepenfeest lezen en bedrijven op website bekijken (1,5 uur), Beroepenfeest (middag).

CREW
De organisatie is te herkennen aan paarse CREW hesjes. Zij kunnen uw praktische en huishoudelijke vragen beantwoorden.

JEUGDADVISEURS
Jeugdadviseurs bij On Stage zijn vertegenwoordigers van organisaties die jongeren begeleiden, helpen of adviseren. Zij vervullen de rol van matchmaker bij het Beroepenfeest (zie alinea Matchmakers). Door hun aanwezigheid hopen wij dat de drempel voor jongeren lager wordt om deze mensen te benaderen wanneer zij op een later moment een hulpvraag hebben. Jeugdadviseurs zijn herkenbaar aan de blauwe hesjes met het opschrift On Stage Jeugdadviseur.

Deelname is kosteloos.

AANMELDEN
Het is belangrijk dat u uw aanmelding altijd bevestigt via de website. Leerlingen kunnen zich dan tevoren oriënteren, en u krijgt dan regelmatig informatie die nodig is voor uw deelname. Bel/mail ons gerust met vragen en breng op uw beurt het On Stage vuurtje bij collega's en bekenden! Kijk alstublieft regelmatig op de website voor de voortgang en eventuele wijzigingen.

INFORMATIEAVOND
Er wordt een briefing/informatieavond georganiseerd waar we u als beroepsbeoefenaar of matchmaker informeren over uw rol en de praktische zaken van het Beroepenfeest. Indien u bent aangemeld via de website, ontvangt u hiervoor een uitnodiging. 
 
WAT KUNT U NOG MEER DOEN
Werven van andere deelnemers in uw netwerk *  On Stage vermelden  in uw nieuwsbrief * posters in kantoor of etalage hangen * de deelnemers-button plaatsen op uw website *  Vriend van On Stage worden met een donatie * gastles geven op school * helpende handjes bij organisatie * publiciteit genereren * sponsors vinden * flyers en posters verspreiden etc. De projectleider kan u informeren over de mogelijkheden.

GASTLESSEN OP SCHOOL
Op verzoek organiseert On Stage ook gastlessen die worden gegeven door lokale professionals uit het bedrijfsleven. Als u het leuk vindt een gastles te geven in het kader van On Stage in uw gemeente, neem dan contact op met de lokale projectleider.

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: